Te koop

Clubartikelen (te verkrijgen bij de secretaris)

PET € 10,-
STOFFEN LOGO € 3,50
STICKER € 0,50

Regelement van Oldtimerclub “De Grebbetrekkers”

Regelement van Oltimerclub "De Grebbetrekkers"

De contributie bedraagt € 20,- per jaar, éénmaal per jaar wordt het automatisch van uw rekening afgeschreven. Degene die nog geen machtiging heeft verleend moet het bedrag voor 1 maart overmaken op bankrekeningnummer; NL94RABO0367087588 t.n.v. De Grebbetrekkers te Achterberg. Vermeld tevens uw naam of lidnummer. Als de contributie niet voor 1 maart is overgemaakt wordt u automatisch uitgeschreven. Voor nieuwe leden of opnieuw inschrijven geldt; € 20,- contributie + € 5,- inschrijfgeld welke geïnd zal worden middels een machtiging.

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk en minimaal 4 weken voor het einde van een jaar geschieden.

Voor en tijdens de activiteiten van “De Grebbetrekkers” geen overmatig gebruik van alcohol.

Als door een deelnemer, gedurende het evenement, een gevaarlijke situatie onstaat is het bestuur bevoegd hem / haar van deelname uit te sluiten.

Tijdens de activiteiten van “De Grebbetrekkers” moeten de aanwijzingen van het bestuur opgevolgd worden.

De chauffeur dient minimaal 16 jaar oud te zijn en in bezit van een geldig trekkerrijbewijs te zijn.

De trekker dient verzekerd te zijn tijdens de evenementen van “De Grebbetrekkers”, anders geen deelname.

Een ieder rijdt voor eigen risico.

Tijdens de activiteiten van “De Grebbetrekkers” zorgen voor opvang voor olie en / of diesellekkage.

Voor de uitstraling van de club wordt van de leden enigzins verwacht dat tijdens de evenementen iedereen in oudewetse “boerenstijl” gekleed is.

Bloemstukken zijn niet verplicht, maar het is wel een mooier geheel als iedereen, tijdens de evenementen van “De Grebbetrekkers” een bloemstuk op zijn trekker heeft.

De trekker dient van voor 1975 te zijn, anders is het geen oldtimer meer.

Passagiers mogen alleen op een deugdelijke en veilige zitting mee vervoerd worden, wees u zich bewust van uw verantwoordelijkeid.

Voor deelname aan evenementen kunt u zich tot de uiterste inschrijfdatum opgeven, na deze datum kan het mogelijk zijn dat uw inschrijving niet wordt gehonoreerd.

Interesse in een banner op deze website?

Stuur een Email naar de vereniging, of klik op de button !!

TOP